Recovery pantalone

Show info

MEDICINSKA REHABILITACIJA:
· Venska insuficijencija
· Sindrom karpalnog tunela (pre i nakon operacije) – predstavlja
lokalizovanu leziju nervus medianusa
· Rejnoldsov sindrom – predstavlja vazospastičku pojavu koja
prouzrokuje diskolorizaciju na prstima ruku i nogu
· Neuropatija, Neuralgija
· Ishemijsko oboljenje donjih ekstremiteta
· Dijabetička angiopatija – okluzivne lezije arterija
· Akrocijanoza – povećanje količine kiseonika u ekstremitetima,
manifestuje se plavom bojom na koži
· Algodistrofički sindrom – komplikacija traumatskih, upalnih ili nekih
drugih procesa lokomotornog sistema
· Hronični edemi
· Artroza – oboljenje koštano-mišićnog sistema nastalo usled trošenja
zglobne hrskavice zbog prirodnog starenja ili prethodnog oštećenja
· Giht
· Gojaznost
· Poremećaj ishrane kože
· Onkologija – nakon ablacije, nodektomije (disekcije limfnih čvorova)
ili radioterapije
· Postraumatska briga – nakon opekotina, re-absorpcija nakon
povreda, ožiljci, itd.
· Obnova nedovoljno izvedene manuelne limfne drenaže

ESTETSKA MEDICINA
· Celulit
· Prevencija proširenih vena
· Lipoedema – abnormalna akumulacija masnih ćelija koja se obično
pojavljuje u donjim ekstremitetima, najčešće kod ženskog pola
· Sindrom teških nogu
· Detoksikacija
· Poboljšanje ishrane kože
· Postliposukciona briga

WELLNESS
· Oporavak – uklanjanje izobličenja i fiksacija
· Tenalgija – „teniski lakat“, „skakačko koleno“, itd.
· Regeneracija – poboljšanje metabolizma mlečne kiseline

 

KONTRAINDIKACIJE ZA TERAPIJU LIMFNE DRENAŽE
· Akutna neuropatija i pleksopatija
· Akutni plućni edem
· Akutna trauma mekog tkiva
· Akutni tromboflebitis – akutno zapaljenje površinskih vena sa
pojavom tromba
· Nekompenzovana kardiovaskularna oboljenja
· Epilepsija
· Crveni vetar
· Stanje groznice
· Glaukom – oboljenje oka
· Insuficijencija jetre ili bubrega
· Infekciono oboljenje
· Dijagnostikovana ili potencijalna duboka venska tromboza
· Linfanigitis – zapaljenje linfnih puteva, ukoliko je zapaljenje
površinsko manifestuje se crvenilom u vidu trake koja prati tok
limfnih sudova i zahvaćena površ je bolna na dodir
· Okluzivni procesi limfnih puteva
· Osteosinteza ili izvršena zamena dela limfnog sistema
· Pejsmejker
· Nedefinisani bol u abdominalnom regionu
· Patološka trudnoća
· Tumorska oboljenja