Recovery pantalone

Show info

WELLNESS
· Oporavak – uklanjanje izobličenja i fiksacija
· Tenalgija – “teniski lakat”, “skakačko koleno”, itd.
· Regeneracija – poboljšanje metabolizma mlečne kiselin
· Celulit
· Prevencija proširenih vena
· Lipoedema – abnormalna akumulacija masnih ćelija koja se obično
pojavljuje u donjim ekstremitetima, najčešće kod ženskog pola
· Sindrom teških nogu
· Detoksikacija
· Poboljšanje ishrane kože
· Postliposukciona briga

 

KONTRAINDIKACIJE ZA TERAPIJU LIMFNE DRENAŽE
· Akutna neuropatija i pleksopatija
· Akutni plućni edem
· Akutna trauma mekog tkiva
· Akutni tromboflebitis – akutno zapaljenje površinskih vena sa
pojavom tromba
· Nekompenzovana kardiovaskularna oboljenja
· Epilepsija
· Crveni vetar
· Stanje groznice
· Glaukom – oboljenje oka
· Insuficijencija jetre ili bubrega
· Infekciono oboljenje
· Dijagnostikovana ili potencijalna duboka venska tromboza
· Linfanigitis – zapaljenje linfnih puteva, ukoliko je zapaljenje
površinsko manifestuje se crvenilom u vidu trake koja prati tok
limfnih sudova i zahvaćena površ je bolna na dodir
· Okluzivni procesi limfnih puteva
· Osteosinteza ili izvršena zamena dela limfnog sistema
· Pejsmejker
· Nedefinisani bol u abdominalnom regionu
· Patološka trudnoća
· Tumorska oboljenja